menu mobile

fundusze europejskie

Informujemy, Ĺźe EKSPOL realizuje projekt pn. „Rozwój przedsiębiorstwa EKSPOL S.C. w wyniku wdroĹźenia Planu rozwoju eksportu” w ramach działania 1.4.1. „Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budĹźetu państwa w 85%. Całkowita wartość projektu 656 212,96 zł, kwota kosztów kwalifikowanych 562 418,96 zł, kwota dofinansowania 478 056,12 zł. Celem projektu na poziomie produktu będzie wzrost: 1. liczby przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie, dotacje i wspartych w zakresie internacjonalizacji działalności, 2. inwestycji prywatnych uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje), 3. liczby zleconych analiz/opracowań, 4. liczby godzin doradztwa, 5. liczby imprez targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy, 6. liczby zorganizowanych misji gospodarczych. Osiągniecie celów na poziomie rezultatu będzie miało wpływ na otoczenie społeczno-ekonomiczne: 1. wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach, 2. liczby przedsiębiorstw aktywnych na rynkach międzynarodowych.

gmp+jakość potwierdzona certyfikatem

zakład produkcyjny

EKSPOL S.C.

ul. Romana Maya 1
62-030 Luboń

tel. +48618102845, +48602449954
biuro@ekspol.com

kontakt w sprawie współpracy

imię i nazwisko / firma telefon / email
pytanie / wiadomość
efsi
Copyright © 2016 Ekspol s.c. created by akedo